Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

23/10/2014

Napisz do nas!
szkola@zsz-wieliczka.pl

zobacz jak to było kiedyś

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Aktualności

27

08.2014

Dyplomy z egzaminów zawodowych

Wyniki egzaminów zawodowych i dyplomy można odbierać w Sekretariacie Szkoły już w piątek od godz. 9 do godz. 14

Dodano przez: MariuszG - o 17:22

26

08.2014

Nowy rok szkolny organizacja

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

01 WRZEŚNIA 2014 r. (poniedziałek) AULA GŁÓWNA KAMPUSU WIELICKIEGO ul. Marszałka J. Piłsudskiego 105
Klasy pierwsze i czwarte - godz. 9.00
Klasy drugie i trzecie – godz. 10.00
Pełna treść KOMUNIKATU

2. Podział godzin dostępny na stronie - LINK

3. Wykaz podręczników - LINK 
Przypominamy, że w naszej szkole odbywa się kiermasz używanych podręczników organizowany przez Bibliotekę Szkolną (2gi tydzień września). Więcej informacji w połowie przyszłego tygodnia w komunikacie Biblioteki Szkolnej.

Dodano przez: MariuszG - o 22:14

22

08.2014

Zmiany organizacyjne od 1 września

Decyzją Rady Powiatu Wielickiego z dniem 1 września 2014 roku nasz Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce zostaje przekształcony w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU). W jego skład wejdą: Technikum w Wieliczce, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Policealne oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty organ prowadzący szkoły może je połączyć w zespół zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”. Do zadań naszej Placówki będzie należało prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych, kursów kwalifikacyjnych, działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, zajęć praktycznych dla innych jednostek oświatowych, współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Centrum wzmocni i rozbuduje powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym prowadzonym na poziomie ponadgimnazjalnym oraz kształceniem ustawicznym adresowanym do osób dorosłych. Ma wpłynąć również na silniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Rada Powiatu powołała również Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który został włączony do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Podstawowym jego celem będzie organizacja kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Powyższe zmiany dają naszej Placówce jeszcze większą szansę rozwoju, możliwość pozyskiwania kolejnych środków Unijnych m.in. na poszerzenie bazy dydaktycznej, oferty dydaktycznej skierowanej dla młodzieży, jak i i dla osób dorosłych oraz podniesienie jakości nauczania.

Dyrektorem nowopowstałego PCKZiU został mgr Maciej Filiciak. 

Dodano przez: MariuszG - o 09:03

Komunikaty

  • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

    W piątek 10.X.2014 r. w godz. 8 do 12 odbędzie się po raz 21 Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

    1

    10.2014

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie